Det ingår i hyran

  • Rensning av stopp i avloppssystem (gäller inte stopp i badrummets vattenlås)
  • Felsökning och reparation av elanläggning (inte byte av säkring)
  • Justering och tätning av fönster och dörrar
  • Reparation av förråd (inte hänglås)
  • Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör fastigheten (inte på grund av onormalt slitage eller vandalisering)
  • Service och justering av kranar 
  • Reparation av kylskåp och frysar (inte hål på kylslingor)
  • Justering, reparation och utbyte av lås och låsdetaljer (inte privata lås)
  • Reparation av spisar (inte spräckta spisplattor)
  • Minst 20 graders värme i lägenheten dagtid. 

En grundregel är att du inte behöver betala extra för fel som beror på ålder och normalt slitage. Är det däremot fråga om skadegörelse eller onormalt slitage måste du betala för reparationen.