Så här gör du

Så här går det till när du söker en hyreslägenhet hos oss

I grova drag är det tio steg i en sökandeprocess för en hyresrättslägenhet hos oss. Läs texten nedan om hur du ska göra och vad som krävs, så att du inte missar viktig information.

Registrera, logga in och sök

1. Registrera dig som sökande här på Mina sidor.
2. Kryssa för de områden du är intresserad av.
3. Logga in då och då för att se nya objekt, kontrollera att din e-postadress stämmer och för att behålla din plats.

 

Var aktiv — håll koll på visningar

4. Du anmäler dig aktivt på annonserad lägenhet du vill hyra. 
5. Einar Mattsson gör sedan en bedömning av intresseanmälningarna och bjuder in den med högst poäng med mera.
6. Du tackar "ja", och går på visningen för att visa att du fortsatt är intresserad. Om du inte kommer räknas det som ett "nej, tack".


Efter visning — Einar Mattsson bedömer och skickar erbjudande

7. Du skickar aktivt in ett "Ja" efter visningen för att bekräfta att du fortfarande är intresserad.
8. Einar Mattsson gör en bedömning av intressenter utifrån poäng, inkomst, referenser med mera.
9. Efter bedömningen får en person erbjudande om hyreskontraktet.
10. Signering av hyreskontrakt.Regler för dig som bor hos Einar Mattsson
 • Din registreringstid räknas från det datum du flyttade in i din nuvarande lägenhet. 
 • För att kunna söka en ny lägenhet hos oss måste du ha bott i din lägenhet i minst tre (3) år. 
 • För att kunna teckna nytt kontrakt genom internbyteskön måste hyresgästen säga upp sitt nuvarande kontrakt. Hyreslagens regler om uppsägningstid tre (3) månader gäller för den lägenhet man lämnar. Dubbelhyra debiteras under högst två (2) månader.
 • Du måste själv vara aktiv och logga in på ”Mina Sidor” för att se och söka lediga lägenheter. 
 • Du kan anmäla ditt intresse för maximalt fem lägenheter åt gången.
 • Om du blir erbjuden en visning måste du närvara på visningen för att räknas som intresserad. 
 • Efter visningen måste du tacka ja eller nej till lägenheten, så att vi vet om du är fortsatt intresserad.
 • Har du svarat nej, eller inte svarat alls på fem (5) erbjudanden under ett kalenderår är du under 12 månader blockerad från att söka ytterligare lägenheter på vårt Botorg. 
 • Du måste aktivt logga in dig på ”Mina Sidor” minst en gång per år för att behålla din registrering. Missar du det försvinner registreringen. Du kan skapa en ny och då räknas tiden precis som förut från när du flyttade in i din nuvarande lägenhet.
 • Det är ditt ansvar att dina inkomstuppgifter och e-post är korrekt uppdaterade.

Du måste själv bevaka dina poäng varje år
Det är kostnadsfritt att finnas med på Einar Mattssons Botorg. För att vara kvar på Botorget och behålla dina insamlade poäng ansvarar du själv för att logga in minst en gång per år. Notera även att poängen är personliga och knutna till ditt konto. Poängen kan INTE överföras till någon annan person.
När du tilldelas ett tillsvidarekontrakt i en fastighet som förvaltas av Einar Mattsson nollställs dina poäng i Botorget, oavsett vilket företag som har förmedlat hyreskontraktet.”

Regler för dig som inte bor hos Einar Mattsson
 • Du måste vara 18 år för att registrera dig.
 • Din registreringstid räknas från den dag du anmäler dig på ”Mina Sidor”.
 • För att behålla din registreringstid måste du logga in dig på ”Mina Sidor” minst en gång per år. Om du missar det raderas du helt från vår bostadskö. Då förlorar du din tidigare registreringstid.
 • Du måste själv vara aktiv och logga in på ”Mina Sidor” för att se och söka lediga lägenheter. 
 • Våra lägenheter som är innanför tullarna förmedlas normalt till Einar Mattssons nuvarande hyresgäster.
 • Du kan anmäla ditt intresse för maximalt fem lägenheter åt gången.
 • Om du erbjuden en visning måste du närvara på visningen för att räknas som intresserad.
 • Efter visningen måste du svara om du tackar ja eller nej till lägenheten, så att vi vet om du är fortsatt intresserad.
 • Har du svarat nej, eller inte svarat alls, på fem (5) erbjudanden under ett kalenderår är du under 12 månader blockerad från att söka ytterligare lägenheter på vårt Botorg. 
 • Det är ditt ansvar att dina inkomstuppgifter och e-post är korrekt uppdaterade.

 

Medsökande
 • Står du som medsökande kan du inte ärva eller överta huvudsökandes tid på Botorget.
 • Medsökande kommer inte få teckna kontrakt då vi endast skriver kontrakt med en person vilket blir huvudsökande.
 • Vi tar hänsyn till medsöknades inkomst vid prövning för bostadskontrakt till huvudsöknade.

Sökande som lämnar uppenbart oriktiga uppgifter i sin intresseanmälan stryks.


Intresse, annonsering och meddelande om visning

De bostäder som finns lediga för uthyrning annonseras under högst sju dagar, därför är det viktigt att du aktivt loggar in på ”Mina sidor” för att vara uppdaterad. Undantag med kortare eller längre annonseringstid kan förekomma. 

Om du är en av de som erbjuds visning kommer du att få ett meddelande inom 14 dagar från det att vi stängt anmälningsmöjligheten för den aktuella lägenheten.
Har du inte hört något från oss under denna tid har du tyvärr inte blivit erbjuden visning av lägenheten.

Bevaka din e-post

Kallelse till visning, erbjudande om lägenhet och andra kontakter med de sökande sker via e-post. Du måste vara tillgänglig och besvara eventuella meddelanden från oss för att kunna vara med i den process som kan leda till kontrakt.


Så gör vi bedömningen 

På Einar Mattssons Botorg utvärderar vi flera saker innan vi erbjuder någon ett hyreskontrakt. Dessa saker vägs samman och bedömningen görs utifrån alla faktorer – inte bara tiden som du varit aktiv på Botorget. Det är därför inte en kö utan just ett bostadstorg.

Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi, med hänsyn till befintliga kunders bästa, fäster stor vikt vid valet av ny kund.

 

God ekonomi

Vi förväntar oss att du har en god ekonomi. Med god ekonomi menar vi att du har inkomst av arbete, pension, a-kassa eller studiemedel så att det räcker för både hyra och uppehälle. Innan vi tecknar kontrakt med dig tas alltid en kreditupplysning. Betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder gör att du inte kan teckna kontrakt.

Vi har samma förväntningar på alla. Det vill säga att även när du redan idag är kund hos Einar Mattsson prövas din betalningsförmåga samt att det inte finns några hyresskulder.

 

God granne

Vi förväntar oss att du har goda referenser från din nuvarande hyresvärd och om du har bott hos Einar Mattsson följer vi upp om du har stört dina grannar.


Tid på Botorget

För dig som bor hos Einar Mattsson idag så räknas din registrering från det datum du flyttade in i din nuvarande lägenhet – inte från den dagen du skapade ett konto på ”Mina sidor”. Bor du inte hos Einar Mattsson räknas tiden från det att du registrerade ett konto på ”Mina sidor”.


Trångboddhet

Vi har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter. Därför har vi gjort en bedömning angående hur många som får bo i en lägenhet.

 • 1 rok eller minst 49 kvm, max tre personer
 • 2 rok eller minst 70 kvm, max fyra personer
 • 3 rok eller minst 90 kvm, max sex personer
 • 4 rok eller minst 110 kvm, max åtta personer
 • 5 rok eller minst 120 kvm, max tio personer

Ingen förtur

På vårt Botorg har vi inget förturssystem för trångboddhet, separationer, sjukdom eller liknande.

Statistik 2016

38 förmedlade hyresrätter
162 hyresrätter till Bostadsförmedlingen
89 byten
38 000 registrerade på Botorget

Einar Mattsson säljer även bostadsrätter

Vi har flera pågående projekt som du kan följa via vår webbplats härDär kan du också lämna en intresseanmälan så att du får information inför försäljning.