Lägenhetsbyte

Möjligheten att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt.
Om du vill byta din lägenhet och har hittat någon att byta med, så måste lägenhetsbytet godkännas av Einar Mattsson samt den eller de andra hyresvärdar som kan vara inblandade. I hyreslagens 35 § kan man läsa mer om bytesmöjligheten.

Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbyte. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att Einar Mattsson ska kunna godkänna bytet krävs också att den som flyttar in hos oss har inkomster så att hyran kan betalas samt att det finns goda referenser från tidigare hyresvärd.

Till bytesansökan vill vi att du bifogar ett familjebevis där det framgår att du är folkbokförd i din lägenhet. Ett anställningsbevis för den som ska flytta in hos oss ska också bifogas ansökan.

Om du har fått lägenheten genom ett eget lägenhetsbyte så krävs det starkare skäl för att ett nytt lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom det första året sedan det tidigare bytet.

Det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan.
Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet 42 §

Det är endast bostaden som berörs vid ett byte. Garage och parkeringsplatser ingår aldrig i bytet.

Under storhelger och semesterperioder har vi begränsad möjlighet att hantera lägenhetsbyten. Det innebär att handläggningstiden kan bli något längre.