Studentlägenheter

Studentlägenheterna är avsedda för personer som fyllt 18 år och bedriver aktiva universitets- eller högskolestudier i Stockholm. 

Vi har ingen egen kö till våra studentbostäder utan förmedlar dessa via den gemensamma kön hos bostadsförmedlingen i Stockholm www.bostad.stockholm.se