Brandskyddsregler

 • Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.
 • Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.
 • Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd.
 • Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren måste batteriet bytas. Om det uppstår problem, kontakta felanmälan.
 • Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.
 • Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.
 • I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck med mera). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.
 • Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.
 • Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna 
 • utrymmen.
 • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger. Det är alltså inte tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatser.

Aktuella brandskyddsregler kommer att anslås i anslutning till fastighetens tvättstuga. Skriv gärna ut dokumentet genom att klicka här.