Bo på Elfvinggården

Elfvinggården, Lyckovägen 9 i Äppelviken, Bromma, består av tio sammanbyggda huskroppar med cirka 300 lägenheter med ett eller två rum och kök eller kokvrå. Husen ligger i en vacker park nära Mälaren med goda förbindelser, bland annat genom Tvärbanan.

Elfvinggården, som till större delen stod färdig år 1940, ägs av Systrarna Elfvings Stiftelse. Den fungerar som ett kollektivhus för ensamboende kvinnor. I husen finns ett välutrustat kök för gemensam matlagning, matsal, salong och hobbylokaler med mera.

 

Vem får hyra?

Enligt systrarnas Elfvings testamente skall lägenheterna i Elfvinggården upplåtas till mindre bemedlade, bildade kvinnor, som en väsentlig del av sitt liv bott i antingen Stockholm eller Stockholms län.

Dessa villkor innebär att du för att antas som hyresgäst skall:

  • ha bott och varit skriven i Stockholms län minst fem (5) år.
  • ha en bruttoinkomst på högst 30 000 kronor i månaden och tillgångar som inte överstiger 300 000 kronor.
  • efter avslutad gymnasieskola ha genomgått utbildning på högskolenivå under minst två (2) år, vilket skall styrkas med betyg eller intyg. Alternativt kan du styrka att du fyller kravet på bildning med en skriftlig redovisning av annan utbildning, intressen med mera.

Som ytterligare villkor gäller att du bara får ha ett husdjur. Husdjur är endast tillåtet om lägenheten inte är allergisanerad.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta hyresvärdinnan på Elfvinggården. Uppgifter hittar du på gårdens egen webbplats: www.elfvinggarden.com.


Så här ställer du dig i kö

För att kunna anmäla ditt intresse för lediga lägenheter måste du registrera dig på Botorget. Observera att det finns en särskild ruta för Elfvinggården, som du skall fylla i. Du kan sedan logga in för att se om det finns några lediga lägenheter.

 

Så här söker du lägenhet

Lediga lägenheter presenteras på Botorget under sju (7) dagar. Under denna tid kan du anmäla ditt intresse för en eller flera lägenheter, dock högst tre samtidigt.

För att få svar på din anmälan måste du ha tillgång till en e-postadress. Kallelse till visning, erbjudande om hyreskontrakt och andra kontakter med bostadssökande sker uteslutande via e-post.

Har du inte fått någon reaktion på din anmälan inom 14 dagar är du för närvarande inte aktuell för anvisning av lägenhet. Du kan självfallet göra en ny anmälan.

 

Vem får kontrakt på en lägenhet?

Lediga lägenheter tilldelas efter kötid. Om du har gjort intresseanmälan och står i tur till en lägenhet, kommer du att kallas till visning av lägenheten. Du skall därefter delta i ett informationsmöte om Elfvinggården om de villkor, som ställs för att få kontrakt liksom om möjligheterna till gemensamma aktiviteter och förhållandena inom gården i övrigt, en så kallad Elfvinggårdsvisning.

När du tackat ja till en lägenhet, kommer man att ta referenser på dig och kontrollera dina uppgifter om boende, inkomster med mera för att säkerställa att du uppfyller villkoren för ett hyreskontrakt. 

Stiftelsen fäster stort avseende vid om en bostadssökande prioriterar ett kollektivt boende och vill delta i olika aktiviteter i Elfvinggården.

 

Köregler i övrigt

Observera att du måste logga in på Mina sidor minst en gång per år för att behålla din plats i kön. 

Du blir spärrad i 12 månader om du har svarat nej på fem (5) erbjudanden under ett år. Uteblivet svar räknas som ett nej.

Du kan inte påverka turordningen genom att ringa till oss. Vi har inget förturssystem.