Uppsägning

Uppsägning av bostad

Uppsägning av bostadslägenhet är vanligtvis tre månader och räknas i hela kalendermånader. Din uppsägningstid står specificerad i ditt hyreskontrakt.
Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt alternativt e-posta ett inskannat dokument där din namnteckning framgår. Uppsägningstiden är vanligtvis tre månader, om inget annat avtalats och räknas från och med närmast kommande månadsskifte.
På baksidan av ditt hyreskontrakt finns möjlighet att säga upp ditt hyreskontrakt. Du kan också ladda ner blanketten för uppsägning här.

Uppsägning parkeringsplats

Vill du säga upp din parkeringsplats fyller du i en blankett för uppsägning av parkeringsplats och skickar in den till oss på Einar Mattsson.
Din uppsägningstid hittar du i ditt hyreskontrakt, normalt är den tre (3) månader.
Önskar du kortare uppsägningstid än den som är avtalad meddelar du vid uppsägningen från när platsen kan vara ledig så försöker vi hjälpa till att hyra ut den tidigare.