Registrera dig

Du måste vara 18 år för att vara aktuell för en bostad på vårt Botorg. Våra studentbostäder förmedlas via Bostad Stockholm.

Fyll i nedanstående uppgifter

  • Person/Orgnr:
  • Lösenord:
  • Minst 6 tecken samt både bokstäver och siffror
  • Bekräfta lösenord:
  • E-postadress:
  •  
  •  
  • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@einarmattsson.se.
  • Jag/vi samtycker:
Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för JAG/VI SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB hemsida. Jag är medveten om att Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även att kakor (cookies) som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.