Värme i lägenheten

Einar Mattsson har en temperaturpolicy som anger att det i våra bostadslägenheter skall vara minst 20 grader Celcius under den kalla årstiden. Temperaturen är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig och jämn inomhustemperatur och att den är på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt. 

Att mäta temperaturen i lägenheten

För att få en rättvis bild av temperaturen ska du mäta minst en meter in från ytterväggen och cirka en och en halv meter över golvet.
Får du ett resultat på 20-22°C har du en normal inomhustemperatur.

Du kan själv påverka


Låt luften cirkulera

Som hyresgäst kan du själv hjälpa till att behålla värmen i din bostad genom att placera soffan eller andra möbler en bit från elementen, så att de inte hindrar värmen från att sprida sig till resten av rummet. Detsamma gäller för kraftiga gardiner som hänger ner över elementen.


Viktigt att vädra rätt

Se till att inte fönster står öppna under en längre tid, om du behöver vädra, gör det kort och effektivt, gärna med tvärdrag. Stäng termostatventilen under tiden.

Om din inomhustemperatur är lägre än 20 grader och elementet ändå är kallt, kontakta gärna oss på Einar Mattsson så ska vi titta på möjliga åtgärder.

 

Så fungerar värmesystemet


Värmen styrs automatiskt

Vi har ett centralstyrt uppvärmningssystem för optimal energianvändning och god komfort. Det innebär att sommartid och ibland även under vår och höst stängs värmen av under de tider bostaden inte behöver värmas för att hålla rätt inomhustemperatur.

Att elementen är kalla behöver alltså inte betyda att det är för kallt i bostaden.

 

Termostaten reglerar värmen

Värmen sprids i lägenheten genom att varmvattnet cirkulerar i elementen. En termostatventil på elementet ser till att rätt mängd varmvatten släpps fram. Rummet skall hålla lägst 20°C när ventilen är fullt öppen.

Termostatventilens funktion möjliggör att välja en lägre inomhustemperatur i t.ex. sovrum. Termostatventilens funktion är även att begränsa ytterligare uppvärmningen vid de tillfällen då inomhustemperaturen är mer än 21°C. Det händer när man lagar mat eller bakar, eller när många personer finns i lägenheten.

Finns fel och brister in din lägenhet eller i allmänna utrymmen som du inte själv kan åtgärda?

Gör en felanmälan