Fiberinformation till dig som bor i Hjulsta

Bredband, ip-TV och ip-telefoni

Einar Mattsson har installerat ett öppet fibernät i huset du bor i. Du kan själv välja leverantör för bredband, ip-tv och ip-telefoni via vår kundportal för bredband https://ko.teracom.se/einarmattsson.

  • Om du redan har ett avtal med en tjänsteleverantör som finns i vår kundportal behöver du inte göra någonting. Bredbandstjänsterna flyttas automatiskt över till det nya nätet den 3 april 2018.

  • Om du har ett avtal med en tjänsteleverantör som inte finns med i kundportalen ska du avsluta ditt abonnemang och välja en ny leverantör i vår kundportal. Företaget hör troligtvis av sig till dig för att avsluta abonnemanget och be dig skicka tillbaka eventuell uttrustning.

  • Om du har haft bredband från Com Hem via det gamla uttaget ska du säga upp avtalet. Uttaget slutar att fungera den 30 juni. Välj istället bredband via fiberuttaget på kundportalen för bredband: https://ko.teracom.se/einarmattsson


Titta på TV via antennsladden

Om du inte vill beställa tjänster från en leverantör har du ändå tillgång till grundutbudet för TV via antennsladden. Då kan du titta på SVT1, SVT2, TV4, Kunskapskanalen, Barnkanalen och Kanal 6.

För att kanalerna ska fungera måste du koppla in antennsladden i det nya fiberuttaget. Här ser du hur du kopplar in antennsladden.


Om du har frågor
Har du problem med din bredbandsuppkoppling, ip-tv eller ip-telefoni ska du kontakta den tjänsteleverantör som du har valt.

Om du har problem att få igång tv via antennuttaget ska du kontakta Einar Mattsson via fiber@einarmattsson.se eller 08-586 263 00.