Höstfint på gårdarna

Einar Mattssons trådgårdsgrupp räfsar och blåser gräsmattorna rena från löv, grenar och skräp. Även trappor och gångvägar som tillhör fastigheten sopas rena från grus, löv och ogräs.
I rabatterna vänder vi ner löven i jorden med spade. På så sätt får jorden näring från löven när de förmultnar i landet.

Arbetet pågår under hela hösten och i samband med att vi höststädar förbereder vi för vintern och tar in utemöblerna.

Du kan underlätta vårt arbete genom att ställa cyklar i cykelställ och cykelrum så att vi kommer åt att städa ordentligt.

Det kan låta lite när vi jobbar på gården. Lövblåsarna brummar lite och det kan damma. Tack för ert tålamod. Vi hoppas ni ska bli nöjda med resultatet.