TV via antennsladden

Alla som bor hos Einar Mattsson har tillgång till det analoga grundutbudet för TV. Det ingår i hyran. Grundutbudet är SVT1, SVT2, TV4, Kunskapskanalen, Barnkanalen och Kanal 6.

För att det ska fungera behöver du koppla in antennsladden i fiberuttaget som sitter fastskruvat på väggen.

antenn tv

 

Så här kopplar du in antennsladden

1, Kontrollera att det sitter en adapter och en
dämpare i antennuttaget. De behövs för att
din tv-bild ska bli bra. Om det saknas adapter
och dämpare kontakta Einar Mattsson.

2, Anslut tv:ns antennsladd till fiberdosans
antennuttag.

3, Välj “Meny” och “inställningar” och gör en kanalsökning. Välj kanalsökning för DVB-C, kabel-TV eller CATV. (Det står olika i olika tv-apparater.) När tv:n har sökt fram kanalerna ska du spara.

Om du är osäker på hur du ska göra en kanalsökning kan du läsa i tv:ns manual. Du kan söka efter manualen
på tv-tillverkarens webbplats.