Snö och halka

Vi skottar snö och skapar framkomlighet vid fastigheterna. När det är halt sandar vi de gångvägar och trappor som vinterunderhålls.

Vi prioriterar att skapa framkomlighet vid portar och till allmänna utrymmen som soprum och tvättstugor. Inne i stan skottar vi snö med snöskyffel och i vissa fall med snöslunga. I ytterstaden tar vi även hjälp av entreprenörer som kan köra bort snö med maskiner.

Risk för takras

Vi kontrollerar regelbundet taken för att se om det finns risk för takras. Vid behov spärrar vi av och skottar taken. Om du upptäcker att det hänger snö eller stora istappar som riskerar att ramla ner på trottoaren eller gården tar vi tacksamt emot din felanmälan.

Skottning av parkering

Vi röjer snö och skapar framkomlighet till parkeringar. Du som hyr en parkeringsplats ansvarar själv för att skotta snö på parkeringsrutan.

Snöröjning på stadens gator

I Stockholm är det trafikkontoret och stadsdelarna som ansvarar för plogningen av gator och parker i staden. Det är nästan 4000 stadsgator och mindre lokalgator som ska snöröjas, sandas och saltas. Många gång- och cykelbanor ska också röjas. Du som stockholmare kan underlätta för snöröjarna genom att respektera parkeringsreglerna och att ta bort föremål som är i vägen på trottoaren.