Teracom säljer till Zitius

Teracom säljer samtliga kundavtal inom området kommunikationsoperatörstjänster till Zitius, ett helägt bolag av Telia, och lämnar därmed KO-marknaden.

Du som bor i ett hus som ägs av Einar Mattsson kommer därför att få Zitius som kommunikationsoperatör under andra hälften av 2018.

Övergången innebär inga förändringar för dig som hyresgäst. Du behöver inte skriva på något nytt avtal eller göra några nya val.

När Teracoms verksamheter går över till Zitius kommer våra hyresgäster att få mer information och uppgifter om Zitius kundportal.