Tillfällig störning i nätet vid uppgradering av fiberdosor

Måndag den 18 juni mellan kl 01.00-06.00 uppgraderas fiberdosorna i Einar Mattssons fastigheter.

I samband med detta förekommer tillfälligt störningar. Efter uppgraderingen kan du behöva starta om din fiberdosa och göra en ny kanalsökning.

 

Om fibertjänsterna krånglar efter uppgraderingen

  • Testa att starta om fiberdosan genom att dra ut sladden och sätta i den igen. 
  • Du kan då behöva göra en ny kanalsökning.
  • Om det ändå är problem med bredbandstjänsterna - kontakta din tjänsteleverantör.