Tryggt i ditt område

Du kan hjälpa till att hålla uppsikt
• Gör en felanmälan om du ser trasiga lampor, skador på dörrar och lås.
• Meddela oss om du tappat bort nyckelbrickan så att vi kan spärra den.
• Se till att portdörren stängs så att obehöriga inte tar sig in i huset.
• Stäng fönster och balkongdörrar när du inte är hemma.
• Om du ser något som gör dig misstänksam kan du ringa oss och
polisens tipstelefon på 11414. Vid pågående brott ska du ringa 112.