Farsta

Vårt bostadsbestånd ligger nära förskola och skola och har gångavstånd till Farsta centrum, där finns flertalet butiker och restauranger.
Kommunikationerna är goda med både bussar och tunnelbana mot Stockholms centralare delar. Det moderna Farsta planlades redan under fyrtiotalet och byggdes upp under femtiotalets senare hälft. Stadsdelen är ovanligt mycket kuperad med flera höga höjder kring centrum.