SundbybergSundbyberg är en av de första förorterna till Stockholm. I dag har kommunen ungefär 45 000 invånare. Det är bra kommunikationer in till Stockholms innerstad med både tunnelbana, pendeltåg och bussar.
Sundbyberg gränsar till Stockholm, Sollentuna och Solna kommun.