VasastanVasastan gränsar västerut åt Karlsbergsjön, söderut vid Tegnérgatan, österut av Birger Jarlsgatan och norrut vid Brunnsviken. 
I dag bor ungefär 60 000 här i de olika delarna Atlasområdet, Birkastan, Rörstrand, Sabbatsberg och Sibirien.