BarkarbyBarkarbystaden byggs som en klassisk, tät kvartersstad, vilket har inspirerat utformningen av kvarteret. En variation inom kvarteret skapas genom att byggnaderna växelvis är fem och sex våningar, med ett högre punkthus som avslutning mot Stora torget.

Fasadernas mörkt glaserade tegel bildar en fin kontrast mot den ljusa betongen och ger kvarteret en tyngd. Glaseringen gör att fasaderna upplevs olika beroende på vilket ljus de ses i, från ljust skimrande den ena dagen till närmast svarta en annan dag. Kvarterets gavlar markeras extra med deras sadeltak och gör att kvarteret utmärker sig i stadsrummet. Bostädernas höga fönster är tvådelade och tillsammans med de svartlackerade balkongräckena skapas ett stringent och elegant uttryck. Lägenheterna har utformats för att ge ordentligt ljusinsläpp och fria siktlinjer så att det går att se från rum till rum. Fönstren är väl tilltagna med djupa fönsterbänkar av sten. I flera av lägenheterna är fönstren mot gatan så pass höga att de fungerar som franska balkonger.

Husens entréhallar blir, genom sin höjd och genomblick till gården, ett rum med unik karaktär där materialen utgörs av rena betongytor, ljus ekpanel på väggarna och mörka, gråa detaljer.

Gården, som entréhallarna blickar mot, är i två nivåer, har generösa gemensamma ytor samt stora uteplatser till entréplanets lägenheter.  Dessa uteplatser fungerar som privata förgårdar, med plats för egna planteringar och stora sittplatser.

Einar Mattsson berättar om Stora Torget
Stora Torgets tjocka väggar gör att huset är mycket energieffektivt. En följdverkan är att också fönsternischerna blir extra djupa, något som annars förknippas mest med äldre hus. Att fönstren dessutom är extra stora – i vissa fall så höga att de kan användas som fransk balkong – gör att alla lägenheter är väldigt ljusa.

Stora Torget värms huvudsakligen upp genom luftkanaler i betongen mellan våningsplanen – så kallad termodeck-teknik. Förutom att det är energieffektivt innebär det att lägenheterna får en väldigt jämn temperatur. Att slippa radiatorer ger dessutom en fördel vid möblering.

Din el- och varmvattenanvändning håller du lätt koll på i appen Energikollen. Där ser du din individuella förbrukning i realtid.

Innergården, och underhållet av den, delas med BRF Friflygaren. Den är vackert ljussatt och utformad för gemenskap och samvaro. De tilltagna uteplatserna i bottenvåningarna skyddas av häckar, och kompletteras av gemensamma sociala ytor. En mindre lekplats finns till för de allra minsta. För dessa hyresrätter finns det ca 65 stycken garageplatser tillgängliga.