Uthyrningspolicy

Vi är måna om att våra hyresgäster trivs med sitt boende och känner sig respekterade och trygga hos oss. När vi förmedlar våra lägenheter gör vi en samlad bedömning utifrån registrerad tid på Botorget, ekonomi och referenser.

Tid på Botorget

Ju längre tid du har varit registrerad på Botorget desto större chans är det att få en lägenhet. För dig som redan bor hos Einar Mattsson räknas din registrering från det datum du flyttade in i din nuvarande lägenhet.

God ekonomi

Vi förväntar oss att du har inkomst av arbete, pension, a-kassa eller studiemedel så att det räcker för både hyra och uppehälle. Innan vi tecknar kontrakt med dig tas alltid en kreditupplysning. Betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder accepteras inte.

God granne

Vi förväntar oss att du har goda referenser från tidigare hyresvärd. Om du har bott hos Einar Mattsson kontrollerar vi så att du inte har några störningsanmärkningar.

Antal personer per lägenhet

För att förhindra trångboddhet och osunda boendeförhållanden i våra fastigheter har vi en regel för hur många som får bo i en lägenhet. 
1 rok max två personer
2 rok max tre personer
3 rok max fyra personer
4 rok max sex personer
5 rok max åtta personer
6 rok max åtta personer

Ingen förtur

På vårt Botorg har vi inget förturssystem för trångboddhet, separationer, sjukdom eller liknande. Om du får en lägenhet via Bostadsförmedlingen i Stockholm nollas din kötid på Einar Mattssons botorg.

 

För dig som redan bor hos Einar Mattsson

Om du bor hos Einar Mattsson och söker en annan bostad hos oss gäller följande:

 • Innan du skriver på kontrakt för den nya lägenheten måste nuvarande lägenhet sägas upp och lämnas för uthyrning till ny hyresgäst.
 • Hyreslagens regler om uppsägningstid tre (3) månader gäller för den lägenhet man lämnar.
 • Dubbelhyra debiteras högst under två (2) månader.
 • Din tid på Botorget nollas när du skriver på nytt kontrakt.

Viktigt att veta

 • För att behålla din plats på Botorget måste du logga in minst en gång per år. Om du under de senaste 12 månaderna inte aktivt har loggat in förlorar du din plats.
 • Din registrering på vårt Botorg är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Du som har ett förstahandskontrakt hos Einar Mattsson har möjlighet att söka lägenheter i den interna byteskön. Du ska ha bott i nuvarande lägenhet i minst 3 år för att kunna söka en ny.
 • Du får anmäla intresse för högst 5 lägenheter samtidigt.
 • Om du blir erbjuden en visning måste du närvara på visningen för att räknas som intresserad. Kommer du inte på visningen räknas det som ett ”nej tack”. Efter visningen måste du tacka ja eller nej till lägenheten, så att vi vet om du är fortsatt intresserad.
 • Observera att om du svarat nej, eller inte svarat alls, på fem (5) kallelser till visning under ett kalenderår är du under 12 månader blockerad från att söka ytterligare lägenheter på vårt Botorg.
 • För att skriva på hyreskontraktet måste du säga upp eventuellt tidigare förstahandskontrakt och visa upp det uppsagda kontraktet för oss. Om du äger en bostad måste du sälja den.
 • Din registreringstid i vårt Botorg nollställs när du skriver på ett förstahandskontrakt hos oss.